עניין של חינוך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד לא יבשה הדיו על נייר המכתבים של הגב יפה בן דוד לגבי המורים. והחידה הגדולה כמו בכל שנה ישבתו ?לא ישבתו? הלימודים יחזרו לסדרם כן או לא, וכבר התארגנה קבוצת הורים חרדה, ובצדק . המכתבים יעידו על עצמם. ואתם שם למעלה תתחילו לתת קצת יותר תשומת לב לרחשי ההורים ולליבם של התלמידים .לא מספיק שהקורונה עשתה להם בלבול וחסך, וכבר בבית הספר "הגפן" ברמת גן נדהמו ההורים לקבל מכתב שבו מנחיתים עליהם צמצום של הכתות. מה שיגרום לצפיפות, חוסר יכולת ללמוד, וחזרה לימים של טרום הקורונה.

אליך ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, והצוות הפדגוגי שלצדך.
חגי אשר, מ "מ ראש עיריית רמת גן ומחזיק תיק החינוך
אורית איתיאל, מנהלת אגף החינוך, עיריית רמת גן
רונית פדלון מנהלת מחלקת חינוך יסודי
ענת ליס, מנהלת ביה"ס הגפן, ר"ג
עינב דלאח, יו"ר הנהגת ההורים בר"ג

זהו נוסח המכתב שנכתב ונשלח שימו לב ב28.7.22:

דחוף
28 ביולי, 2022

לכבוד
הגב' חיה שיטאי, מנהלת מחוז ת"א, משרד החינוך
הגב' תמי דרור, מפקחת על החינוך ברמת גן, משרד החינוך
באמצעות הדוא"ל
שלום רב,
הנדון: שכבת כיתות ג' לשנה"ל תשפ"ג בבית הספר היסודי "הגפן"
1 . ביום 26.7.2022 , כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים החדשה, התבשרנו לתדהמתנו מאת
מנהלת בית הספר, הגב ' ענת ליס, כי התקבלה הנחיה מאת מפקחת משרד החינוך לכנס את
תלמידי השכבה בשתי כיתות בנות, 33 ו – 34 תלמידים, קרי יתבצע ערבוב של תלמידי 3
הכיתות מחדש ל – 2, תוך אפשרות להתחשבות בשיבוץ של חבר אחד לתלמיד.
2 . לאחר פניה למנהלת בית הספר הוברר כי לאור העובדה שלקראת שנת הלימודים הנוכחית,
יעזבו 13 תלמידים את השכבה )בשל מעבר לרשויות אחרות/ לבתי ספר אחרים בעיר(
וצפויים להיקלט 2 תלמידים לשכבה, באופן שמספר התלמידים בשכבה יעמוד על 67
תלמידים התקבלה ההנחיה ממשרד החינוך לצמצם את השכבה ל 2 כיתות .
3 . לעניין קליטת תלמידים חדשים בבית הספר יודגש, כי לאור העובדה שבית הספר ממוקם
בסמוך לשכונות המובילות בבניה מאסיבית של תמ"א, בקנה מידה ארצי, בית הספר קולט
תלמידים חדשים כעניין שבשגרה במהלך כל תקופת שנת הלימודים ולא רק בתחילתה.
4 . בשנת הלימודים הנוכחית מנתה שכבת כיתות ב', 3 כיתות תקניות )כ- 27 תלמידים בכ"א
מהכיתות(.
5 . הנחיה זו של ציפוף הכיתות, יש בה במקרה דנא בכדי לפגוע פגיעה אנושה בתלמידי
השכבה, יציבותם ומרקם הכיתות, אשר יש בו בכדי להוביל להעמקת הפערים ברמה
הפדגוגית ולמצוקה רגשית מצד התלמידים, שלא לצורך.
6 . תלמידי שכבה זו ספגו בצורה לא פשוטה את השפעת מגפת הקורונה, אשר התאפיינה
בניתוק לתקופות ממושכות מהמסגרת הבית ספרית. על כך נוספו תקופות של תחלואה
אישית של התלמידים בשל מגפת הקורונה ותקופות של השבתות בית הספר בשל שביתות
המורים.
7 . נוסף על כך, אחת מהכיתות החליפה מחנכת, בשל תלונות הורים, באופן שאף הוסיף על
העדר היציבות בקרב התלמידים ביחס לסמכות ההוראה אשר ליוותה אותם בשנתיים
הראשונות ללימודיהם בבית הספר.
8 . העדר היציבות של המסגרת הבית ספרית ביחס לשכבה זו, הוביל לפערים לימודיים
ולתחושת העדר יציבות וחוסר וודאות רב בקרב התלמידים, אשר נאחזו מנגד במסגרת
החברתית של חבריהם לכיתה, אשר לרוב מהווים חבריהם עוד מתקופת גני הילדים, בהם
שהו יחדיו.
9 . שוב יודגש כי יש בהנחיה זו של ציפוף הכיתות, פגיעה אנושה בתלמידי השכבה, הן רגשית
,הן חברתית והן פדגוגית ולאור העובדה כי נמסר לנו מאת מנהלת ביה "ס כי ביה"ס נערך
לשנת הלימודים הקרובה כך ששכבת כיתות ג' תמנה 3 כיתות אין אנו רואים הצדקה
לציפוף הכיתות. 11 . הובהר לנו ע" מנהלת ביה"ס, באופן חד משמעי, כי מדובר בהנחיה
של משרד החינוך ולא בהחלטת ביה"ס ובמידה ומשרד החינוך יבטל החלטתו ביה"ס
ערוך לפתיחת שנת הלימודים הקרובה כך ששכבת ג' תמנה 3 כיתות כמתוכנן.
10 . כמו כן, על פי סעיף 4.3.1 לחוזר סמנכ "ל משרד החינוך מיום 5.9.2017 בנושא "תקן
השעות בבתי הספר היסודיים בחינוך הרשמי בשנת הלימודים התשע"ח בחינוך הרגיל":
בשכבה בת 67 תלמידים בשכבת גיל של כיתות ג' , תתקיימה 3 כיתות נורמטיביות.
כיתה 1 = 22 תלמידים, כיתה 2 = 22 תלמידים , כיתה 3 = 23 תלמידים.
11 . עוד יוער כי על פי הנחיות משרד החינוך, אף קיימת אפשרות לכיתה חסרה ) 11-19
תלמידים(, אך בעניינו כיתה חסרה אף איננה נדרשת בנסיבות העניין.
12 . בית ספר היסודי "הגפן" קולט תלמידים כעניין שבשיגרה הגרים בסמיכות לביה"ס
משכונות המאופי ינות בבנייה מאסיבית של תמ"א 38 ואחרת, מהשכונות המובילות
בבנייה ואכלוס כאמור בקנה מידה ארצי.
13 . מדובר בבית הספר הנמצא במוקד שכונות מאכלסות פרויקטים תמ "א באופן מאסיבי , בו
מבנים ישנים בני דירות ספורות הופכים למבנים חדשים בני עשרות דירות ואף מגדלים רבי
קומות נבנים בסמיכות לבית הספר בשטח השיפוט אליו מנותבים התלמידים לביה"ס
הגפן.
14 . רק בכדי לסבר את האוזן עם נתונים מספריים, אזי בשנה הקרובה יאוכלסו הפרויקטים
הבאים בכתובות הבאות בשכונת חרוזים: רחובות נהר 9; רחובות הנהר 18 , יואב 20
המתאכלסים בימים אלו ממש, יהודית 8, אנה פרנק 21 , אנה פרנק 4 )בניין גמור(, רות 9-11 , רות 12-14 , אסף 34 )מתאכלס עוד חודש(, יואב 32 , יואב 16 , יואב 6-8-10 , יהודית 1 ,
יהודית 10 , אסף 32 , חרוזים 18 , אביגייל 20 , אסף 5, אסף 3 , רות 13 ועוד שצפויים התחלת
בנייה בחודשים הקרובים. גם בשכונת הגפן הסמוכה קיימת בניה ואכלוס מאסיביים ובכלל
זה: מגדל הגפן המכיל למעלה מ- 200 דירות אשר צפוי להתאכלס כבר נובמבר 2022 . יודגש
כי המדובר בדוגמאות בלבד וכמות הפרויקטים לאכלוס רבים אף יותר. אנו ההורים
מתקוממים ומודאגים מ ההתעלמות מקצב וצפי הגידול וחוסר התכנון קדימה.
15 . משפחות שלמות אשר עזבו למהלך תקופת הבנייה ישובות בזמן הקרוב מאוד אל השכונות

נדון: שכבת כיתות ג' לשנה"ל תשפ"ג בבית הספר היסודי "הגפן"
1 . ביום 26.7.2022 , כחודש לפני פתיחת שנת הלימודים החדשה, התבשרנו לתדהמתנו מאת
מנהלת בית הספר, הגב ' ענת ליס, כי התקבלה הנחיה מאת מפקחת משרד החינוך לכנס את
תלמידי השכבה בשתי כיתות בנות, 33 ו – 34 תלמידים, קרי יתבצע ערבוב של תלמידי 3
הכיתות מחדש ל – 2, תוך אפשרות להתחשבות בשיבוץ של חבר אחד לתלמיד.
2 . לאחר פניה למנהלת בית הספר הוברר כי לאור העובדה שלקראת שנת הלימודים הנוכחית,
יעזבו 13 תלמידים את השכבה )בשל מעבר לרשויות אחרות/ לבתי ספר אחרים בעיר(
וצפויים להיקלט 2 תלמידים לשכבה, באופן שמספר התלמידים בשכבה יעמוד על 67
תלמידים התקבלה ההנחיה ממשרד החינוך לצמצם את השכבה ל 2 כיתות .
3 . לעניין קליטת תלמידים חדשים בבית הספר יודגש, כי לאור העובדה שבית הספר ממוקם
בסמוך לשכונות המובילות בבניה מאסיבית של תמ"א, בקנה מידה ארצי, בית הספר קולט
תלמידים חדשים כעניין שבשגרה במהלך כל תקופת שנת הלימודים ולא רק בתחילתה.
4 . בשנת הלימודים הנוכחית מנתה שכבת כיתות ב', 3 כיתות תקניות )כ- 27 תלמידים בכ"א
מהכיתות(.
5 . הנחיה זו של ציפוף הכיתות, יש בה במקרה דנא בכדי לפגוע פגיעה אנושה בתלמידי
השכבה, יציבותם ומרקם הכיתות, אשר יש בו בכדי להוביל להעמקת הפערים ברמה
הפדגוגית ולמצוקה רגשית מצד התלמידים, שלא לצורך.
6 . תלמידי שכבה זו ספגו בצורה לא פשוטה את השפעת מגפת הקורונה, אשר התאפיינה
בניתוק לתקופות ממושכות מהמסגרת הבית ספרית. על כך נוספו תקופות של תחלואה
אישית של התלמידים בשל מגפת הקורונה ותקופות של השבתות בית הספר בשל שביתות
המורים.
7 . נוסף על כך, אחת מהכיתות החליפה מחנכת, בשל תלונות הורים, באופן שאף הוסיף על
העדר היציבות בקרב התלמידים ביחס לסמכות ההוראה אשר ליוותה אותם בשנתיים
הראשונות ללימודיהם בבית הספר.
8 . העדר היציבות של המסגרת הבית ספרית ביחס לשכבה זו, הוביל לפערים לימודיים
ולתחושת העדר יציבות וחוסר וודאות רב בקרב התלמידים, אשר נאחזו מנגד במסגרת
החברתית של חבריהם לכיתה, אשר לרוב מהווים חבריהם עוד מתקופת גני הילדים, בהם
שהו יחדיו.
9 . שוב יודגש כי יש בהנחיה זו של ציפוף הכיתות, פגיעה אנושה בתלמידי השכבה, הן רגשית
,הן חברתית והן פדגוגית ולאור העובדה כי נמסר לנו מאת מנהלת ביה "ס כי ביה"ס נערך
לשנת הלימודים הקרובה כך ששכבת כיתות ג' תמנה 3 כיתות אין אנו רואים הצדקה
לציפוף הכיתות. 11 . הובהר לנו ע" מנהלת ביה"ס, באופן חד משמעי, כי מדובר בהנחיה
של משרד החינוך ולא בהחלטת ביה"ס ובמידה ומשרד החינוך יבטל החלטתו ביה"ס
ערוך לפתיחת שנת הלימודים הקרובה כך ששכבת ג' תמנה 3 כיתות כמתוכנן.
10 . כמו כן, על פי סעיף 4.3.1 לחוזר סמנכ "ל משרד החינוך מיום 5.9.2017 בנושא "תקן
השעות בבתי הספר היסודיים בחינוך הרשמי בשנת הלימודים התשע"ח בחינוך הרגיל":
בשכבה בת 67 תלמידים בשכבת גיל של כיתות ג' , תתקיימה 3 כיתות נורמטיביות.
כיתה 1 = 22 תלמידים, כיתה 2 = 22 תלמידים , כיתה 3 = 23 תלמידים.
11 . עוד יוער כי על פי הנחיות משרד החינוך, אף קיימת אפשרות לכיתה חסרה ) 11-19
תלמידים(, אך בעניינו כיתה חסרה אף איננה נדרשת בנסיבות העניין.
12 . בית ספר היסודי "הגפן" קולט תלמידים כעניין שבשיגרה הגרים בסמיכות לביה"ס
משכונות המאופי ינות בבנייה מאסיבית של תמ"א 38 ואחרת, מהשכונות המובילות
בבנייה ואכלוס כאמור בקנה מידה ארצי.
13 . מדובר בבית הספר הנמצא במוקד שכונות מאכלסות פרויקטים תמ "א באופן מאסיבי , בו
מבנים ישנים בני דירות ספורות הופכים למבנים חדשים בני עשרות דירות ואף מגדלים רבי
קומות נבנים בסמיכות לבית הספר בשטח השיפוט אליו מנותבים התלמידים לביה"ס
הגפן.
14 . רק בכדי לסבר את האוזן עם נתונים מספריים, אזי בשנה הקרובה יאוכלסו הפרויקטים
הבאים בכתובות הבאות בשכונת חרוזים: רחובות נהר 9; רחובות הנהר 18 , יואב 20
המתאכלסים בימים אלו ממש, יהודית 8, אנה פרנק 21 , אנה פרנק 4 )בניין גמור(, רות 9-11 , רות 12-14 , אסף 34 )מתאכלס עוד חודש(, יואב 32 , יואב 16 , יואב 6-8-10 , יהודית 1 ,
יהודית 10 , אסף 32 , חרוזים 18 , אביגייל 20 , אסף 5, אסף 3 , רות 13 ועוד שצפויים התחלת
בנייה בחודשים הקרובים. גם בשכונת הגפן הסמוכה קיימת בניה ואכלוס מאסיביים ובכלל
זה: מגדל הגפן המכיל למעלה מ- 200 דירות אשר צפוי להתאכלס כבר נובמבר 2022 . יודגש
כי המדובר בדוגמאות בלבד וכמות הפרויקטים לאכלוס רבים אף יותר. אנו ההורים
מתקוממים ומודאגים מ ההתעלמות מקצב וצפי הגידול וחוסר התכנון קדימה.
15 . משפחות שלמות אשר עזבו למהלך תקופת הבנייה ישובות בזמן הקרוב מאוד אל השכונות
ואליהן תתווספנה משפחות רבות נוספות )במכפלות כאמור( המאופיינות לרוב בפרופיל של
משפחות צעירות עם ילדים.
16 . פועל יוצא של הבנייה והאכלוס המאסיבי הנו אחד: קיימת סבירות גבוהה עד ודאית כי
במהלך שנת הלימודים הקרובה וזו שלאחריה יגדל מספר התלמידים של השכבה באופ ן
שלא יאפשר, בשום תצורה למידה בשתי כיתות ומספר הכיתות יפוצל בהכרח שוב ל- 3 .
טלטלה זו נוספת בטווח זמנים כה קצר, תהווה טריפה נוספת של הקלפים, ביחס לתלמידי
השכבה. מצב עניינים זה מחייב ראייה לטווח הקרוב והעתיד לבוא בהינתן נתונים אלו.
17 . עוד יצוין כי לא צפויים בטווח השנה- שנתיים הקרובות לבטח להיבנות בתי ספר חדשים
באזור או מבנים עם אגפים חדשים ולפיכך בית הספר "הגפן" בהכרח יהיה זה אשר יהיה
עליו לקלוט אחוזים ניכרים מתלמידי השכונות החדשים.
18 . לפיכך, מתחדד אף יותר הצורך למנוע טלטולם של התלמידים וציפופם לשנת לימודים
יחידה ואז פיצולם פעם נוספת. נוכח זאת, יותר ממתבקש , כי תבוטל ההנ חיה באשר לציפוף
הכיתות של שכבה לתלמידי כיתות ג' בשנת הלימודים תשפ"ג והותרת 3 כיתות על כנן.
המדובר בהחלטה חיונית, בראש וראשונה, לטובתם של ילדי השכבה, אשר משוועים
ליציבות , החשובה למצע הלימודי ולבטח בשנים הראשונות ללימודיהם במסגרת בית
הספר וכן בתכנון קדימה נכון , תוך ראיית ושכלול מכלול הנסיבות הפדגוגיות והדמוגרפיות.
19 . בקשה זו מובאת בשם כל הורי ילדי שכבה ב' העתידים לעלות בשנת הלימודים הקרובה
לכיתה ג', נוכח הנסיבות החריגות החלות בעניינו ואנו נודה להבנה ושינוי ההנחיה באשר
לשכבת תלמידים זו.
בברכה,
יו"ר הנהגת ההורים בבית הספר "הגפן", דודו יצחק, והורי כל ילדי שכבת ב'

העתק:
כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת – גן
חגי אשר, מ "מ ראש עיריית רמת גן ומחזיק תיק החינוך
אורית איתיאל, מנהלת אגף החינוך, עיריית רמת גן
רונית פדלון מנהלת מחלקת חינוך יסודי
ענת ליס, מנהלת ביה"ס הגפן, ר"ג
עינב דלאח, יו"ר הנהגת ההורים בר"ג.

ב3.8 יצא מכתב נוסף אל הגברת חיה שיטאי, מנהלת מחוז ת"א, משרד החינוך
והגב' תמי דרור, מפקחת על החינוך ברמת גן, משרד החינוך
באמצעות הדוא"ל.

כרגע מלא הסתדרו עדיין העניינים בבית הספר. וההורים המודאגים ממתינים בחרדה.

האם יצאו לשביתת מחאה? ימים יגידו. להלן נוסח המכתב. עם העתק לראש עיריית רמת גן ואותם מכותבים,

דחוף
3 באוגוסט, 2002
לכבוד
הגב' חיה שיטאי, מנהלת מחוז ת"א, משרד החינוך
הגב' תמי דרור, מפקחת על החינוך ברמת גן, משרד החינוך
באמצעות הדוא"ל
שלום רב,
הנדון: שכבת כיתות ג' לשנה"ל תשפ"ג בבית הספר היסודי "הגפן"
סימוכין: מכתבנו מיום 28.8.2022 ; מענכם מיום 1.8.2022
בהמשך למענה מטעמכם שבסימוכין מאמש, אנו מתכבדים לשוב ולפנות אליכם כדלקמן:
1 . נדהמנו למקרא המענה מטעמכם. המדובר בתשובה תבניתית, אשר כפי הנראה נשלחה לגופים אחרים ואיננה מהווה מענה לפנייתנו הפרטנית. תשובתכם אינה מהווה תשובה כמתחייב מרשות מנהלית בהתאם לחובת ההנמקה המנהלית, והחמור מזאת- תשובתכם התעלמה כליל מתוכן מכתבנו, כפי שיפורט להלן.
2 . שכבת כיתות ג' בביה"ס "הגפן" מונה 67 תלמידים במספרה העדכני, המאפשרת הותרת 3 כיתות
תקניות בהתאם לנוהל משרד החינוך משנת 2017 . כיום יש 3 כיתות וכך גם ביקשנו שיוותר. אין
המדובר בכיתות חסרות או באישורים חריגים, אלא בכיתות תקניות!
נדביק לשימושם את הקטע הרלוונטי מהחוזר של משרד החינות הנוגע לתקני כיתות נורמטיביות
משנת 2017 – להלן:
כאמור- בנסיבות אלו אין הצדקה לפגוע ב- 3 הכיתות הקיימות, שכן שכבה בת 67 תלמידים
מאפשרת 3 כיתות תקניות.
3 . הפנייה במענה שלכם להחלטת מס. חכ/ 159 משנת 2008 איננה רלוונטית לענייננו מאחר והפניה זו
עוסקת בגודל כיתה נורמטיבית מקסימלי )אשר הוקטן( ועל טיפוח הנדרש בכיתות מקסימליות.
המקסימלי התקני אינו התקני היחידי האפשרי ! כיתה תקנית נעה בין 20-34 תלמידים בכיתה!
ויודגש: אין המדובר בהחלטת ממשלה לצמצום כיתות או להגבהת הרף המינימלי לכיתה תקנית.
לפיכך האמירה במענה שלכם : "יחד עם זאת תקן הכיתות נקבע על פי חוק, במחוז יש מספר רב
של כיתות שמצטמצמות ואין באפשרותנו לחרוג מהתקן." הינה אמירה שגויה בתכלית מטעמכם,
שכן בענייננו מספר התלמידים עומד בתקן התלמידים לכיתה שנע בין 20-34 תלמידים!!
4 . מכתבכם התעלם מהמצב הקיים כיום.- התלמידים לומדים כבר עכשיו ב- 3 כיתות בשכבה
ומיכולת בית הספר לקיים 3 כיתות בשכבה.
5 . מכתבכם התעלם ממצב התלמידים ונסיבותיהם הפרטניות אשר תוארו במכתבנו !
6 . תשובתכם הדוגמטית והתבניתית אך מתחדדת נוכח העובדה שציינתם כי יתבצע:
"ליווי והדרכה של צוות היועצות והפסיכולוגיות לליווי התהליך גם בסוף השנה הנוכחית וגם
בתחילת השנה הבאה ועוד."
מענה שכזה לא היה יוצא תחת ידכם , ככל שקראתם לעומק מכתבנו, שכן פנייתנו הגיעה לאחר
שהלימודים כבר הסתיימו זה מכבר וההודעה ניתנה בעיצומו של החופש ובחלקו השני. לפיכך,
תהליך זה נחת על השכבה בחופשה וללא הליווי המתואר במכתבכם.
כשם שאנו מחנכים את ילדינו ליושרה ולא להעתיק במבחנים, כך אנו מצפים שלא יעתיקו
בענייננו מכתבים אשר יועדו במקור לגורם אחר וכי המענה יהיה פרטני לפנייתנו.
7 . עניין נוסף שזכה להתעלמות בוטה במענה מטעמכם הנו מאפיינו של בית הספר אשר צפוי לקלוט
עשרות רבות של ילדים לכתליו עקב אכלוס של למעלה ממאות דירות בחודשים הקרובים. טרטור
התלמידים בשנה הנוכחית הנו מעשה שאין בו טיפת תכנון מעבר לאף, וחוטא למטרה החינוכית
ולטובת התלמידים אשר ידרשו להתפצל שוב בטווח החודשים הקרובים. בשכונות מהן קולט
ביה"ס תלמידים יש מצוקת תשתיות חינוך קשה שאך תתעצם בטווח שנת לימודים זו.
8 . אנו שבים וחוזרים על דרישתנו להותיר את מבנה 3 הכיתות בשכבה ומצפים למענה הולם
וקואופרטיבי אשר אינו מתעלם מהתקינה ומהנסיבות הפרטניות, עניין המתחייב בנסיבות
פדגוגיות וסביבתיות של בית הספר. אנו דורשים גם לקיים פגישה בהולה עמכם בנושא.
בברכה,


ואליהן תתווספנה משפחות רבות נוספות )במכפלות כאמור( המאופיינות לרוב בפרופיל של
משפחות צעירות עם ילדים.
16 . פועל יוצא של הבנייה והאכלוס המאסיבי הנו אחד: קיימת סבירות גבוהה עד ודאית כי
במהלך שנת הלימודים הקרובה וזו שלאחריה יגדל מספר התלמידים של השכבה באופ ן
שלא יאפשר, בשום תצורה למידה בשתי כיתות ומספר הכיתות יפוצל בהכרח שוב ל- 3 .
טלטלה זו נוספת בטווח זמנים כה קצר, תהווה טריפה נוספת של הקלפים, ביחס לתלמידי
השכבה. מצב עניינים זה מחייב ראייה לטווח הקרוב והעתיד לבוא בהינתן נתונים אלו.
17 . עוד יצוין כי לא צפויים בטווח השנה- שנתיים הקרובות לבטח להיבנות בתי ספר חדשים
באזור או מבנים עם אגפים חדשים ולפיכך בית הספר "הגפן" בהכרח יהיה זה אשר יהיה
עליו לקלוט אחוזים ניכרים מתלמידי השכונות החדשים.
18 . לפיכך, מתחדד אף יותר הצורך למנוע טלטולם של התלמידים וציפופם לשנת לימודים
יחידה ואז פיצולם פעם נוספת. נוכח זאת, יותר ממתבקש , כי תבוטל ההנ חיה באשר לציפוף
הכיתות של שכבה לתלמידי כיתות ג' בשנת הלימודים תשפ"ג והותרת 3 כיתות על כנן.
המדובר בהחלטה חיונית, בראש וראשונה, לטובתם של ילדי השכבה, אשר משוועים
ליציבות , החשובה למצע הלימודי ולבטח בשנים הראשונות ללימודיהם במסגרת בית
הספר וכן בתכנון קדימה נכון , תוך ראיית ושכלול מכלול הנסיבות הפדגוגיות והדמוגרפיות.
19 . בקשה זו מובאת בשם כל הורי ילדי שכבה ב' העתידים לעלות בשנת הלימודים הקרובה
לכיתה ג', נוכח הנסיבות החריגות החלות בעניינו ואנו נודה להבנה ושינוי ההנחיה באשר
לשכבת תלמידים זו.
בברכה,
יו"ר הנהגת ההורים בבית הספר "הגפן", דודו יצחק, והורי כל ילדי שכבת ב'

העתק:
כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת – גן
חגי אשר, מ "מ ראש עיריית רמת גן ומחזיק תיק החינוך
אורית איתיאל, מנהלת אגף החינוך, עיריית רמת גן
רונית פדלון מנהלת מחלקת חינוך יסודי
ענת ליס, מנהלת ביה"ס הגפן, ר"ג
עינב דלאח, יו"ר הנהגת ההורים בר"ג.

ב3.8 יצא מכתב נוסף אל הגברת חיה שיטאי, מנהלת מחוז ת"א, משרד החינוך
והגב' תמי דרור, מפקחת על החינוך ברמת גן, משרד החינוך
באמצעות הדוא"ל.

כרגע לא הסתדרו עדיין העניינים בבית הספר. וההורים המודאגים ממתינים בחרדה.

האם יצאו לשביתת מחאה? ימים יגידו. להלן נוסח המכתב. עם העתק לראש עיריית רמת גן ואותם מכותבים,

דחוף
3 באוגוסט, 2002
לכבוד
הגב' חיה שיטאי, מנהלת מחוז ת"א, משרד החינוך
הגב' תמי דרור, מפקחת על החינוך ברמת גן, משרד החינוך
באמצעות הדוא"ל
שלום רב,
הנדון: שכבת כיתות ג' לשנה"ל תשפ"ג בבית הספר היסודי "הגפן"
סימוכין: מכתבנו מיום 28.8.2022 ; מענכם מיום 1.8.2022
בהמשך למענה מטעמכם שבסימוכין מאמש, אנו מתכבדים לשוב ולפנות אליכם כדלקמן:
1 . נדהמנו למקרא המענה מטעמכם. המדובר בתשובה תבניתית, אשר כפי הנראה נשלחה לגופים
אחרים ואיננה מהווה מענה לפנייתנו הפרטנית. תשובתכם אינה מהווה תשובה כמתחייב מרשות
מנהלית בהתאם לחובת ההנמקה המנהלית, והחמור מזאת- תשובתכם התעלמה כליל מתוכן
מכתבנו, כפי שיפורט להלן.
2 . שכבת כיתות ג' בביה"ס "הגפן" מונה 67 תלמידים במספרה העדכני, המאפשרת הותרת 3 כיתות
תקניות בהתאם לנוהל משרד החינוך משנת 2017 . כיום יש 3 כיתות וכך גם ביקשנו שיוותר. אין
המדובר בכיתות חסרות או באישורים חריגים, אלא בכיתות תקניות!
נדביק לשימושם את הקטע הרלוונטי מהחוזר של משרד החינות הנוגע לתקני כיתות נורמטיביות
משנת 2017 – להלן:
כאמור- בנסיבות אלו אין הצדקה לפגוע ב- 3 הכיתות הקיימות, שכן שכבה בת 67 תלמידים
מאפשרת 3 כיתות תקניות.
3 . הפנייה במענה שלכם להחלטת מס. חכ/ 159 משנת 2008 איננה רלוונטית לענייננו מאחר והפניה זו
עוסקת בגודל כיתה נורמטיבית מקסימלי )אשר הוקטן( ועל טיפוח הנדרש בכיתות מקסימליות.
המקסימלי התקני אינו התקני היחידי האפשרי ! כיתה תקנית נעה בין 20-34 תלמידים בכיתה!
ויודגש: אין המדובר בהחלטת ממשלה לצמצום כיתות או להגבהת הרף המינימלי לכיתה תקנית.
לפיכך האמירה במענה שלכם : "יחד עם זאת תקן הכיתות נקבע על פי חוק, במחוז יש מספר רב
של כיתות שמצטמצמות ואין באפשרותנו לחרוג מהתקן." הינה אמירה שגויה בתכלית מטעמכם,
שכן בענייננו מספר התלמידים עומד בתקן התלמידים לכיתה שנע בין 20-34 תלמידים!!
4 . מכתבכם התעלם מהמצב הקיים כיום.- התלמידים לומדים כבר עכשיו ב- 3 כיתות בשכבה
ומיכולת בית הספר לקיים 3 כיתות בשכבה.
5 . מכתבכם התעלם ממצב התלמידים ונסיבותיהם הפרטניות אשר תוארו במכתבנו !
6 . תשובתכם הדוגמטית והתבניתית אך מתחדדת נוכח העובדה שציינתם כי יתבצע:
"ליווי והדרכה של צוות היועצות והפסיכולוגיות לליווי התהליך גם בסוף השנה הנוכחית וגם
בתחילת השנה הבאה ועוד."
מענה שכזה לא היה יוצא תחת ידכם , ככל שקראתם לעומק מכתבנו, שכן פנייתנו הגיעה לאחר
שהלימודים כבר הסתיימו זה מכבר וההודעה ניתנה בעיצומו של החופש ובחלקו השני. לפיכך,
תהליך זה נחת על השכבה בחופשה וללא הליווי המתואר במכתבכם.
כשם שאנו מחנכים את ילדינו ליושרה ולא להעתיק במבחנים, כך אנו מצפים שלא יעתיקו
בענייננו מכתבים אשר יועדו במקור לגורם אחר וכי המענה יהיה פרטני לפנייתנו.
7 . עניין נוסף שזכה להתעלמות בוטה במענה מטעמכם הנו מאפיינו של בית הספר אשר צפוי לקלוט
עשרות רבות של ילדים לכתליו עקב אכלוס של למעלה ממאות דירות בחודשים הקרובים. טרטור
התלמידים בשנה הנוכחית הנו מעשה שאין בו טיפת תכנון מעבר לאף, וחוטא למטרה החינוכית
ולטובת התלמידים אשר ידרשו להתפצל שוב בטווח החודשים הקרובים. בשכונות מהן קולט
ביה"ס תלמידים יש מצוקת תשתיות חינוך קשה שאך תתעצם בטווח שנת לימודים זו.
8 . אנו שבים וחוזרים על דרישתנו להותיר את מבנה 3 הכיתות בשכבה ומצפים למענה הולם
וקואופרטיבי אשר אינו מתעלם מהתקינה ומהנסיבות הפרטניות, עניין המתחייב בנסיבות
פדגוגיות וסביבתיות של בית הספר. אנו דורשים גם לקיים פגישה בהולה עמכם בנושא.
בברכה,
יו"ר הנהגת ההורים בבית הספר "הגפן", דודו יצחק, והורי כל ילדי שכבת ב'

העתק:
כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת –גן
חגי אשר, מ"מ ראש עיריית רמת גן ומחזיק תיק החינוך
אורית איתיאל, מנהלת אגף החינוך, עיריית רמת גן
רונית פדלון מנהלת מחלקת חינוך יסודי
ענת ליס, מנהלת ביה"ס הגפן, ר"ג
עינב דלאח, יו"ר הנהגת ההורים בר"ג

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פוסטים נוספים

לונדון אנחנו מגיעים!

תיאטרון השעה הישראלי נבחר להציג 75 הצגות ילדים בפסטיבל הצגות בלונדון המתקיים לציון 75 שנה למדינת ישראל הצלחה ישראלית תרבותית בלונדון. משלחת

קרא עוד »

הרגעים המתוקים.

רומן מפתיע על אימהות, על כאב, מסירות ואהבה. ספרה החדש של הסופרת וירזיני גרימאלדי אחת הסופרות המצליחות בצרפת, אשר ספריה תורגמו לעשרות

קרא עוד »