המלכה האם מארחת

מיומנה של שרה רז

ציורי אקוורל:

נפלאות האמנות בזבל